Ledarskap  q   E-Teamutveckling   q   Benchmarking    q Kommunikationsprocesser


Utveckling av informationsteknologi i samhället har skapat nya möjligheter och förutsättningar för arbetsformer och strukturer. Med de mer avancerade formerna, till exempel nätverk modeller och e-förvaltningsstrukturer, ändrar hur man organisera verksamheten och sina resurser. I sin tur påverkas både kommunikation och arbetskulturen.


Nya kunskaper och redskap krävs för att man ska kunna behärska teknologin effektivt och förstår hur kommunikation påverkas såväl betydelsen för verksamhet, strukturer, och ledarskap.


Genom coaching och processledning fokusera vi på olika kommunikations- och utvecklingsverktyg, bl.a. dialog och reflektion, storytelling, benchmarking, och kommunikation i en virtuell sammanhang för att skapa dynamiska arbetsplatser som stödja verksamhet och en kontinuerlig organisationsutveckling.


Är du intresserade av mer information kontakta gärna:


Kristen M. Snyder, Ph.D.

organisations-och kommunikationskonsult

Kristen Snyder, Ph.D. Konsult     slånbärsvägen 7   831 62 Östersund  Sweden      +46 (0)70 231 28 45

kristen@kcreations.se
mailto:kristen@kcreations.semailto:kristen@kcreations.se?subject=e-post%C3%A4mneshapeimage_2_link_0